Gear Oil EP 80W90 GL4 – 1L

gear oil EP 80w90

Gear Oil EP 80W90 GL4 – 1L

38.00 zł

OLEJ PRZEKŁADNIOWY CLASSIC GEAR OIL EP 80W90 GL4

Najwyższej jakości mineralny olej przekładniowy z dodatkami EP do pojazdów zabytkowych, które wymagają oleju GL4. Do zastosowania w skrzyniach biegów i układach przeniesienia napędu w pojazdach wymagających oleju o takiej specyfikacji.

Pojemność: 1L

Dostępny również w opakowaniu o pojemności 5L.

OLEJ PRZEKŁADNIOWY CLASSIC GEAR OIL EP 80W90 GL4

OPIS:
Najwyższej jakości mineralny olej przekładniowy z dodatkami EP do pojazdów zabytkowych, które wymagają oleju GL4.

STOSOWANIE:
Do zastosowania w skrzyniach biegów i układach przeniesienia napędu w pojazdach wymagających oleju o takiej specyfikacji.

KORZYŚCI:
· szeroki wachlarz zastosowań
· idealny do skrzyni biegó w i dyferancjałów
· rekomendowany do skrzyni biegów typu overdrive
· znakomity także do tylnych mostów nie wymagających oleju hipoidalnego

CHARAKTERYSTYKA
Spełnia lub przewyższa wymagania:
• API GL4
• MIL-L-2105

SAE klasa lepkości: 80w90
Ciężar właściwy przy 15°C: 0,893
Lepkość kinematyczna przy 100°C: 14,5 cSt
Lepkość kinematycza przy 40°C: 151,6 cSt
Indeks lepkości: 93
Temperatura krzepnięcia: -27°C
Temperatura zapłonu: 200°C

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:
Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5319 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

  • © Copyright 2013 ANGLO CARS Marek Bogdan