Millerol M40 – 1L

Millerol M40 – 1L

37.50 zł

OLEJ SILNIKOWY CLASSIC MILLEROL M40 MONOGRADE – BEZ DETERGENTÓW

Olej typu monograde nie zawierający detergentów silników samochodów zabytkowych i klasycznych. Wysoko rafinowana obojętnymi rozpuszczalnikami baza olejowa z dodatkami wpływającymi tylko na zahamowanie utleniania i chroniącymi silnik przed zużyciem. Używać bez żadnych dodatków w silnikach pojazdów klasycznych, które wymagają oleju bez detergentów. Może być używany w skrzyniach biegów, które wymagają oleju GL1.

Pojemność: 1L

Dostępny również w opakowaniu o pojemności 5L.

OLEJ SILNIKOWY CLASSIC MILLEROL M40 MONOGRADE – BEZ DETERGENTÓW

OPIS:
Olej typu monograde nie zawierający detergentów silników samochodów zabytkowych i klasycznych. Wysoko rafinowana obojętnymi rozpuszczalnikami baza olejowa z dodatkami wpływającymi tylko na zahamowanie utleniania i chroniącymi silnik przed zużyciem.

STOSOWANIE:
Używać bez żadnych dodatków w silnikach pojazdów klasycznych, które wymagają oleju bez detergentów. Może być używany w skrzyniach biegów, które wymagają oleju GL1.

KORZYŚCI:
Olej Millerol M40 jest idealny do:
· silników samochodów zbudowanych przed rokiem 1930
· skrzyni biegów samochodów zbudowanych przed rokiem 1930
· silników samochodów klasycznych, w których zalegają osady i nagar

CHARAKTERYSTYKA
Właściwości przeciwdziałające utlenianiu się oleju i dobre właściwości smarujące na poziomie oleju klasy API SB
Klasa lepkości SAE 40
Ciężar właściwy przy 15°C 0,891
Lepkość kinematyczna przy 100°C 14,0 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40°C 141 cSt
Indeks lepkości 96
Temperatura krzepnięcia -18 C
Temperatura zapłonu >200 C

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:
Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5001 dołączona do produktu. Używany zgodnie z
przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

  • © Copyright 2013 ANGLO CARS Marek Bogdan