Pistoneeze P50 – 1L

Pistoneeze P50 – 1L

39.50 zł

OLEJ SILNIKOWY PISTONEEZE P50 MONOGRADE – NISKA ZAWARTOŚĆ DETERGENTÓW

Wysokiej jakości, rafinowany rozpuszczalnikami olej typu monograde zawierający znikomą liczbę detergentów. Pistoneeze P50 pasuje do samochodów klasycznych i zabytkowych, które wymagają oleju monograde, a jego właściciel jest pewny, że w skrzyni korbowej nie znajdują się żadne osady i nagar. Idealny do pojazdów wyprodukowanych pomiędzy rokiem 1940 a 1960 z systemem filtracji oleju , które są przystosowane do używania oleju monograde z niewielką ilością detergentów i środków dyspergujących.

Pojemność: 1L

Dostępny również w opakowaniu o pojemności 5L.

OLEJ SILNIKOWY PISTONEEZE P50 MONOGRADE – NISKA ZAWARTOŚĆ DETERGENTÓW

OPIS:
Wysokiej jakości, rafinowany rozpuszczalnikami olej typu monograde zawierający znikomą liczbę detergentów.

STOSOWANIE:
Pistoneeze P50 pasuje do samochodów klasycznych i zabytkowych, które wymagają oleju monograde, a jego właściciel jest pewny, że w skrzyni korbowej nie znajdują się żadne osady i nagar. Idealny do pojazdów wyprodukowanych pomiędzy rokiem 1940 a 1960 z systemem filtracji oleju , które są przystosowane do używania oleju monograde z niewielką ilością detergentów i środków dyspergujących.

KORZYŚCI:
· Olej typu monograde zapewnia dobrą jego kontrolę i nie powoduje zmiany jego lepkości spowodowanej ścinaniem
· zapewnia wysoki stopień ochrony przed zużyciem silnika oraz ma znakomite właściwości przeciwdziałające utlenianiu się oleju, co jest wymagane w pojazdach nowoczesnych i klasycznych

CHARAKTERYSTYKA
API SG/CD
Klasa lepkości: SAE 50
Ciężar właściwy przy 15°C: 0,903
Lepkość kinematyczna przy 100°C: 19,7 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40°C: 225 cSt
Indeks lepkości: 102
Temperatura krzepnięcia: -12°C
Temperatura zapłonu: >200°C

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:
Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5758 dołączona do produktu. Używany zgodnie z
przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

  • © Copyright 2013 ANGLO CARS Marek Bogdan